Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất và 5 thông tin hữu ích cần biết

 

Nếu rơi vào tình cảnh mất việc mà chưa thể tìm việc làm được ngay thì bảo hiểm thất nghiệp là “chiếc phao cứu sinh” vô cùng hữu hiệu để người lao động có tiền chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân. Vậy thì bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được tính như thế nào?

 

cách tính bảo hiểm thất nghiệp

Bạn đã biết cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất?

 

► Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

 

Theo quy định hiện hành, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng 2 chế độ là mức trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề. Về các điều kiện cụ thể cho từng chế độ, bạn có thể xem trong bài viết này.


► Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

Về số tháng được nhận trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính theo thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

- Đóng từ 12 tháng đến đủ 36 tháng: nhận 03 tháng trợ cấp

- Tiếp theo, cứ đóng đủ 12 tháng thì được nhận thêm 01 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Như thế - theo nguyên tắc 12 tháng nộp bảo hiểm - nhận 1 tháng trợ cấp, người lao động có thời gian nộp bảo hiểm thất nghiệp từ 1 năm đến đủ 3 năm - nhận được 03 tháng trợ cấp, đủ 4 năm - nhận 4 tháng… đủ 12 hoặc trên 12 năm thì vẫn nhận 12 tháng trợ cấp.

Trường hợp người lao động có thời gian tham gia BHTN trên 36 tháng, còn những tháng lẻ chưa được giải quyết thì sẽ được bảo lưu cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo. Ví dụ người lao động có 45 tháng đóng bảo hiểm thì được nhận 03 tháng trợ cấp, 9 tháng còn lại được bảo lưu.

cách tính bảo hiểm thất nghiệp

Đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1 năm đến đủ 3 năm, người lao động nhận được 3 tháng trợ cấp


► Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

 

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được áp dụng theo công thức:

cách tính bảo hiểm thất nghiệp

Tuy nhiên, mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng người lao động được nhận không quá 05 lần mức lương cơ sở (nếu làm việc theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định) và không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng (nếu làm việc theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp - người sử dụng lao động quy định)

Ví dụ, chị Nguyễn Vân Anh tham gia bảo hiểm thất nghiệp 38 tháng với mức lương bình quân 6 tháng cuối trước khi nghỉ việc là 5.000.000 đồng.

Vậy số tháng được nhận trợ cấp thất nghiệp của chị Anh là 3 tháng (38 tháng - 36 tháng = 02 tháng - được bảo lưu cho lần tiếp theo).

Và số tiền trợ cấp hàng tháng chị Anh nhận được là: 5.000.000 x 60% = 3.000.000 đồng/ tháng.


► Người lao động cần làm gì để nhận trợ cấp thất nghiệp?

 

1. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc hợp đồng làm việc, người lao động cần nộp 1 bộ hồ sơ hưởng BHTN lên Trung tâm dịch vụ việc làm do Nhà nước thành lập. (NLĐ nộp bảo hiểm tại Đồng Nai, vẫn có thể nộp hồ sơ cho trung tâm tại Bình Dương)

Hồ sơ gồm:

+ Mẫu đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Xem chi tiết và tải: Tại đây)

+ Sổ bảo hiểm xã hội

+ Bản chính/ bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ sau: quyết định thôi việc, quyết định sa thải, hợp đồng lao động đã hết hạn, thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc, quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ xem xét hồ sơ, nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Trung tâm sẽ gửi 1 bản quyết định đến Bảo hiểm xã hội Tỉnh và 1 giấy hẹn cho người lao động.

3. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp, người lao động đến cơ quan bảo hiểm xã hội để nhận tiền của tháng đầu tiên. Các tháng tiếp theo, thời gian chi trả trợ cấp từ ngày thứ 7 đến ngày 12 tháng đó. (Nếu quá 2 ngày làm việc so với thời hạn ghi trên giấy hẹn - nếu người lao động không đến nhận tiền thì coi như không có nhu cầu nhận trợ cấp nữa, trừ các nguyên nhân ốm đau, thai sản, tai nạn, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.

4. Hàng tháng, người lao động đến trung tâm dịch vụ việc làm để được tư vấn việc làm cũng như hỗ trợ dạy nghề miễn phí.

 

cách tính bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động sẽ được tư vấn việc làm miễn phí trong thời gian hưởng trợ cấp


► Có được nhận bảo hiểm thất nghiệp 1 lần?

 

Có không ít người lao động thắc mắc rằng: có được nhận tất cả tiền trợ cấp thất nghiệp trong 1 lần?  

Hiện nay, người lao động không còn được nhận bảo hiểm thất nghiệp 1 lần mà chỉ được nhận khoản trợ cấp này theo từng tháng, cho đến khi hết số tháng hưởng bảo hiểm theo quy định hoặc đã tìm được việc làm phù hợp.


Cách tính bảo hiểm thất nghiệp là kiến thức mà bất kỳ người lao động nào đi làm - tham gia bảo hiểm thất nghiệp cũng cần biết để tự xác định số tiền trợ cấp được nhận trong tình cảnh chưa tìm được việc làm phù hợp.

Ms. Việc dễ làm