{{post.job_name}}

{{post.job_name}}

{{post.profile.full_name}}

{{post.created_at}} Được tài trợ

Mức lương: Từ {{post.salary_min}} - đến {{post.salary_max}} VNĐ

Hình thức: {{post.typeJob.name}}

Địa chỉ: {{post.job_address}}

Loại hình công việc: {{career.name}} , {{careerCommon.name}}

Hạn tuyển: {{post.expire_time}}

Liên hệ ứng tuyển
Nhấn để hiển thị số điện thoại
Liên hệ ứng tuyển
{{post.phone_number}}

Mô tả chi tiết

...xem thêm

+{{post.images.length-6}}

Vui lòng ghi rõ nguồn Grabviec.vn khi chia sẻ tin tuyển dụng {{post.views_count}} lượt tiếp cận

Xin Lỗi! Hiện tại nơi này chưa có dữ liệu
{{post.profile.full_name}}

{{post.job_name}}

{{post.profile.full_name}}

Ngày đăng tin{{post.created_at}} Được tài trợ

Mức lương: Từ {{post.salary_min}} - đến {{post.salary_max}} triệu

Hình thức: {{post.typeJob.name}}

Địa chỉ: {{post.city.name}}

Loại hình công việc: {{career.name}}, {{careerCommon.name}},

Hạn tuyển: {{post.expire_time}}

Liên hệ ứng tuyển
Nhấn để hiển thị số điện thoại
Liên hệ ứng tuyển
{{post.phone_number}}

Mô tả chi tiết

...xem thêm

Vui lòng ghi rõ nguồn Grabviec.vn khi chi sẻ tin tuyển dụng

+{{post.images.length-6}}
Xin Lỗi! Hiện tại nơi này chưa có dữ liệu
{{post.profile.full_name}}

{{post.job_name}}

{{post.profile.full_name}}

Ngày đăng tin{{post.created_at}} Được tài trợ

Mức lương: Từ {{post.salary_min}} - đến {{post.salary_max}} triệu

Hình thức: {{post.typeJob.name}}

Địa chỉ: {{post.city.name}}

Loại hình công việc: {{career.name}} {{careerCommon.name}},

Hạn tuyển: {{post.expire_time}}

Liên hệ ứng tuyển
Nhấn để hiển thị số điện thoại
Liên hệ ứng tuyển

Mô tả chi tiết

...xem thêm

Vui lòng ghi rõ nguồn Grabviec.vn khi chi sẻ tin tuyển dụng

+{{post.images.length-6}}
Xin Lỗi! Hiện tại nơi này chưa có dữ liệu
  • Add Billing Method

  • See Activity

    View All
  • Total Money

    $0.00

All your transactions are saved here

Click Here

Giới Thiệu

Giới hạn 5000 ký tự

Kinh Nghiệm

Học Vấn

Nơi Làm Việc

Kỹ Năng