Chính sách bảo mật của GrabViec.vn

chính sách bảo mật của Grabviec.vn

 

- Thông tin cá nhân của thành viên trên GrabViec.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của GrabViec.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

 

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, GrabViec.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

 

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm: thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của GrabViec.vn.

 

- Ban quản lý GrabViec.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý GrabViec.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên - nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

GrabViec.vn