Mẫu quyết định cho thôi việc và 5 thông tin liên quan cần biết

Nếu đơn xin nghỉ việc do cá nhân nhân viên nộp lên cấp trên xin ký duyệt thì quyết định cho thôi việc sẽ do người quản lý, lãnh đạo công ty soạn cho một hoặc nhiều nhân viên liên quan kèm lý do cho thôi việc. Bạn đang cần mẫu quyết định cho thôi việc chuẩn? Tham khảo ngay bài viết dưới đây của Grabviec.vn!

mẫu quyết định cho thôi việc

Mẫu quyết định cho thôi việc do quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp soạn thảo để thông báo cho nhân viên thôi việc

Thế nào là mẫu quyết định cho thôi việc?

Mẫu quyết định cho thôi việc là văn bản hành chính do phía công ty, doanh nghiệp có sử dụng lao động soạn thảo để thông báo cho thôi việc đối với 1 hay một số nhân viên - NLĐ tương ứng biết được thời gian và lý do cho thôi việc để họ nắm rõ được nội dung và thực thi

Quyết định cho thôi việc cần được soạn thảo theo mẫu chuẩn, đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp của cả 2 bên là NLĐ và NSDLĐ.

Quyết định cho thôi việc được soạn khi nào?

Có nhiều lý do để doanh nghiệp cho nhân viên thôi việc. Công ty sẽ ra quyết định cho thôi việc một hay một số nhân viên khi xét thấy nên cho thôi việc:

+ Nhân viên đó nộp đơn xin nghỉ việc/ thôi việc

+ Nhân viên đó hết hạn HĐLĐ với công ty

+ Nhân viên đó không đáp ứng được yêu cầu công việc cho vị trí đang đảm nhận

+ Nhân viên đó vi phạm quy định, điều lệ quan trọng của công ty

+ Nhân viên đó không phù hợp với văn hóa công ty, gây ảnh hưởng đến công việc, đồng nghiệp khác...

Và một số lý do khác theo quy định tại Điều 36 Bộ Luật lao động 2012:

mẫu quyết định cho thôi việc

Như vậy, có 10 trường hợp doanh nghiệp cho NLĐ thôi việc đúng luật. Trường hợp buộc nhân viên thôi việc, sa thải nhân viên nhưng không có lý do chính đáng; không được pháp luật ghi nhận và bảo vệ - nghĩa là doanh nghiệp đang cho NLĐ thôi việc trái luật, có thể bị NLĐ kiện đòi quyền lợi

Nếu cho NLĐ thôi việc trái luật, doanh nghiệp bị gì?

Như đã trình bày trên đây, trường hợp doanh nghiệp cho NLĐ thôi việc với lý do không chính đáng, quyết định đơn phương cho thôi việc trái luật thì khi bị phát hiện và xử lý, doanh nghiệp đó không những phải tiếp tục nhận NLĐ trở lại làm việc theo đúng như giao kết trong HĐLĐ hợp pháp – mà còn phải đền bù các tổn hại về vật chất, tinh thần (nếu có) cho NLĐ theo luật. Cụ thể:

mẫu quyết định cho thôi việc

Mẫu quyết định cho thôi việc gồm những nội dung gì?

Tương tự như nhiều văn bản hành chính khác, một mẫu quyết định cho thôi việc đúng chuẩn bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

+ Quốc ngữ

+ Tiêu đề

+ Các căn cứ luật quy định

+ Thông tin NLĐ cho thôi việc: họ tên, chức vụ, bộ phận

+ Thời gian cho thôi việc

+ Lý do cho thôi việc

+ Các cá nhân/ bộ phận liên quan áp dụng thi hành

+ Chữ ký và đóng dấu của cấp trên

+ Nơi nhận thông báo quyết định cho thôi việc

Mẫu quyết định cho thôi việc đúng chuẩn nhất

mẫu quyết định cho thôi việc

Tham khảo chi tiết mẫu quyết định cho thôi việc: Tại đây!


Có nhiều lý do để doanh nghiệp soạn thảo quyết định cho thôi việc đối với một nhân viên nào đó. Tuy nhiên, mọi quyết định đều phải đảm bảo đúng luât, thấu tình đạt lý – tuyệt đối tránh những hành vi thiếu minh bạch, công tư không phân minh gây ra những hậu quả nặng nề cho cả NSDLĐ và NLĐ về quyền lợi.