Mẫu phiếu chi mới nhất và 5 điều cần biết

 

Bài viết chia sẻ sau đây, Grabviec.vn sẽ cùng bạn trả lời câu hỏi mẫu phiếu chi là gì? Công dụng làm gì? Tìm hiểu những nội dung chính cũng như hướng dẫn cách ghi mẫu phiếu chi chính xác nhất.

 

mẫu phiếu chi

Mẫu phiếu chi được sử dụng rất nhiều trong hoạt động của doanh nghiệp

 

► Mẫu phiếu chi là gì?

 

Phiếu chi là mẫu phiếu ghi nhận việc chi tiền để sử dụng cho mục đích nào đó của doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức. 


► Mẫu phiếu chi dùng để làm gì?

 

Trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, đơn vị - khi phải chi tiền ra, cần sử dụng mẫu phiếu chi để xác định các khoản tiền mặt hay ngoại tệ được xuất quỹ thực tế - làm chứng từ để thủ quỹ xuất tiền, ghi sổ quỹ và kế toán thì tiến hành ghi sổ kế toán.


► Những nội dung cần có trong mẫu phiếu chi

 

Theo Thông tư 200/2014 (hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp) thì nội dung mẫu phiếu chi bao gồm những thông tin chính sau đây:

+ Đơn vị/ địa chỉ

+ Tên Phiếu chi

+ Ngày tháng năm lập phiếu

+ Họ tên người nhận tiền

+ Địa chỉ

+ Lý do chi

+ Số tiền viết bằng số, bằng chữ

+ Chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ quỹ, Người lập phiếu, Người nhận tiền

+ Tỷ giá ngoại tệ, số tiền quy đổi

 

Bài viết chia sẻ sau đây, Grabviec.vn sẽ cùng bạn trả lời câu hỏi mẫu phiếu chi là gì? Công dụng làm gì? Tìm hiểu những nội dung chính cũng như hướng dẫn cách ghi mẫu phiếu chi chính xác nhất.

Mẫu phiếu chi mới nhất

 

⇒ Xem chi tiết và download mẫu phiếu chi: Tại đây


► Hướng dẫn cách ghi mẫu phiếu chi

 

+ Góc trái chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị.

+ Thường thì phiếu chi sẽ được đóng thành quyển và trên mỗi phiếu chi phải ghi số quyển và số của phiếu chi. Số phiếu chi cần được đánh số liên tục trong 1 kỳ kế toán.

+ Dòng “Ngày - tháng - năm” bên trên là thời gian lập phiếu, còn dòng “ngày - tháng - năm” bên dưới là thời gian chi tiền.

+ Điền đủ họ tên và địa chỉ của người nhận tiền.

+ Dòng “Lý do chi” - ghi nội dung chi tiền

+ Dòng “Số tiền”: ghi rõ số tiền xuất quỹ cả bằng số và chữ - kèm đơn vị tính là VNĐ hay ngoại tệ

+ “Kèm theo”: ghi số lượng “chứng từ gốc”

+ Nếu là ngoại tệ, cần ghi rõ tỷ giá, đơn giá tính tại thời điểm xuất quỹ để quy đổi ra tổng số tiền theo đơn vị tiền ghi sổ.


► Phiếu chi được lập thành mấy liên?

 

Phiếu chi tiền thường được lập thành 3 liên - có đủ chữ ký trên từng liên của người lập phiếu + Kế toán trưởng và Giám đốc thì Thủ quỹ mới được chi tiền. Sau khi nhận đủ số tiền ghi trong phiếu, người nhận phải ký - ghi rõ họ tên và số tiền bằng chữ đã nhận bên dưới.

Về quy định lưu phiếu, liên 1 sẽ được lưu ở nơi lập phiếu - liên 2 cho thủ quỹ ghi sổ và chuyển cho kế toán kèm với chứng từ gốc để vào sổ kế toán - liên 3 do người nhận tiền giữ.

Ms. Việc dễ làm