Mẫu báo cáo thử việc mới nhất và 5 điều cần biết

Bài viết này, Grabviec.vn xin chia sẻ mẫu báo cáo thử việc để các bạn nhân viên mới đi làm tham khảo áp dụng.

mẫu báo cáo thử việc

Theo bạn, báo cáo thử việc là gì?

► Báo cáo thử việc là gì?

Báo cáo thử việc là báo cáo trình bày chi tiết các công việc được giao thực hiện và kết quả tương ứng của nhân viên mới gửi lên Trưởng bộ phận/ lãnh đạo công ty sau khi hoàn thành thời gian thử việc theo quy định.


► Nhân viên mới nào cũng phải làm báo cáo thử việc – có phải vậy không?

Thực tế, yêu cầu làm báo cáo thử việc tùy thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp. Có nơi, sau khi kết thúc thời gian thử việc, nếu quản lý không nói gì thì nhân viên mới cứ thế làm việc và bắt đầu được tính lương nhân viên chính thức. Cũng có nơi quy định nhân viên mới phải làm báo cáo thử việc để Quản lý đánh giá kết quả công việc, xem xét khả năng hòa nhập và ký kết hợp đồng lao động.

mẫu báo cáo thử việc

Không phải công ty nào cũng yêu cầu nhân viên mới làm báo cáo thử việc


► Những nội dung cần có trong mẫu báo cáo thử việc

- Tiêu ngữ

- Tên báo cáo

- Thông tin kính gửi

- Thông tin cá nhân của người làm báo cáo

- Trình độ chuyên môn

- Thời gian thử việc

- Vị trí, chức vụ

- Phòng ban

- Người hướng dẫn

- Công việc đã thực hiện

- Kết quả đạt được

- Ý kiến đóng góp, đánh giá của cá nhân về quá trình thử việc

- Mong muốn, nguyện vọng

- Ý kiến của người hướng dẫn

- Ý kiến của Trưởng phòng/ Ban


► Mẫu báo cáo thử việc mới nhất

Công ty:…...........................................              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng/ Ban:….....................................                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THỬ VIỆC

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty …………………………………………..………..........................................................

              Trưởng phòng/ Ban ……………………………………………..………..........................................................

Tôi tên là: …………………………………………………………………..………................................................................

Sinh ngày: …………………………………………………………………..………...............................................................

Số CMND: ……………........… Cấp ngày: …………….......… Tại: ……………..………..............................................

Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………..……….......................................................

Thời gian thử việc: Từ…………….............…. đến ……………………………..………..............................................

Vị trí/ Chức vụ trong thời gian thử việc:………………………………………..………..................................................

Tại phòng/ Ban: …………………………………………………………………..……….......................................................

Người hướng dẫn: …………………………………………………………………..………....................................................

Tôi xin báo cáo kết quả các công việc đã thực hiện trong thời gian thử việc qua bảng thông tin sau đây:

STT

Công việc được giao

Người giao việc

Thời gian yêu cầu hoàn thành công việc

Kết quả công việc

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Kết quả cá nhân đạt được trong thời gian thử việc:

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

Ý kiến – đánh giá của cá nhân về quá trình thử việc:

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

Mong muốn, nguyện vọng của cá nhân sau quá trình thử việc:

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

                                                                                            …………., ngày … tháng … năm….

                                                                                                  Người báo cáo

                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ý kiến của người hướng dẫn:

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

Ý kiến của trưởng Phòng/ Ban

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

                                                                                                    Trưởng phòng/ Ban…

                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

⇒ Bạn có thể download mẫu báo cáo thử việc: Tại đây


► Hướng dẫn cách viết báo cáo thử việc

- Các mục thông tin cơ bản về họ tên, vị trí, thời gian thử việc… bạn có thể tự điền vào.

Với bảng báo cáo kết quả công việc, bạn nêu các đầu việc được người hướng dẫn, cấp trên giao cho thực hiện, yêu cầu hoàn thành trong bao lâu, kết quả công việc thực hiện ra sao (Hoàn thành tốt, Đã hoàn thành, Chưa hoàn thành…). Cột ghi chú sử dụng để ghi thông tin bổ sung/ mở rộng thêm cho các cột phía trước.

- “Kết quả cá nhân đạt được trong thời gian thử việc”: Ở mục này, bạn ghi các công việc đã chủ động thực hiện và kết quả đạt được (không phải là công việc được giao).

- “Ý kiến – đánh giá của cá nhân về quá trình thử việc”: là những ý kiến của cá nhân bạn về quá trình thử việc (thuận lợi - khó khăn, học hỏi được gì… )

- “Mong muốn, nguyện vọng của cá nhân sau quá trình thử việc”: trình bày mong muốn của bạn (được chấp thuận trở thành nhân viên chính thức, mong muốn được trang bị các dụng cụ làm việc cần thiết…)


Tác phong của một nhân viên chuyên nghiệp thể hiện không chỉ ở thái độ làm việc mà còn qua các báo cáo công việc đã thực hiện. Mong rằng với mẫu báo cáo thử việc được Grabviec.vn chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn ghi điểm tốt với Quản lý và được ký kết hợp đồng lao động chính thức.

Ms. Việc dễ làm