Cách tính lương làm thêm giờ chuẩn và đầy đủ nhất bạn cần biết

 

Theo Luật định, người lao động làm thêm sẽ được trả mức lương cao so với giờ làm việc bình thường. Vậy thì cách tính lương làm thêm giờ hiện đang áp dụng như thế nào - cùng Grabviec.vn tìm hiểu nhé!

 

cách tính lương làm thêm giờ

Tiền lương làm thêm giờ được tính như thế nào?

 

► Các hình thức trả lương hiện nay

 

Trong các doanh nghiệp hiện có 2 hình thức trả lương chủ yếu là:

- Trả lương theo thời gian: 8 tiếng/ ngày, 40 - 48 tiếng/ tuần

- Trả lương theo sản phẩm: lương tính theo số lượng sản phẩm làm được.

Tương ứng với mỗi hình thức trả lương thì cách tính lương làm thêm cũng sẽ khác nhau.► Phân loại cách tính tiền lương làm thêm giờ

 

- Theo ca làm việc:

+ Làm thêm giờ ca ngày (từ 6h - 22h)

+ Làm thêm giờ ca đêm (từ 22h - 6h)

- Theo ngày làm việc:

+ Ngày làm việc bình thường

+ Ngày nghỉ hàng tuần

+ Ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương


► Cách tính lương làm thêm giờ với người lao động được trả lương theo thời gian

 

- Cách tính lương làm thêm giờ với NLĐ làm ca ban ngày

+ Cách tính lương làm thêm giờ vào ngày làm việc bình thường

cách tính lương làm thêm giờ

Nếu tiền lương giờ thực trả là 30.000 đồng/ giờ - với trường hợp làm thêm 2 tiếng vào ngày làm việc bình thường thì số tiền lương làm thêm được nhận là: 30.000 x 150% x 2 = 90.000 đồng.

+ Cách tính lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần

cách tính lương làm thêm giờ

+ Cách tính lương làm thêm giờ vào ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

cách tính lương làm thêm giờ

- Cách tính lương làm thêm giờ với NLĐ làm ca đêm

Trước hết, cần xác định công thức tính tiền lương với người lao động làm việc vào ca đêm, với khung thời gian từ 22 giờ tối đến 6h sáng hôm sau:

cách tính lương làm thêm giờ

Ví dụ nếu tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường là 30.000 đồng thì tiền lương của người lao động khi làm ca đêm là: 30.000 + 30.000 x 30% x 8 tiếng = 312.000 đồng/ ngày

+ Cách tính lương làm thêm giờ cho ca đêm vào ngày làm việc bình thường

Với trường hợp chưa làm thêm ban ngày:

cách tính lương làm thêm giờ

• Với trường hợp đã làm thêm ban ngày:

cách tính lương làm thêm giờ

+ Cách tính lương làm thêm giờ cho ca đêm vào ngày nghỉ hàng tuần

cách tính lương làm thêm giờ

+ Cách tính lương làm thêm giờ cho ca đêm vào ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

cách tính lương làm thêm giờ


► Cách tính lương làm thêm giờ với người lao động được trả lương theo sản phẩm

 

- Cách tính lương làm thêm giờ với NLĐ làm ca ban ngày

+ Cách tính lương làm thêm giờ vào ngày làm việc bình thường

cách tính lương làm thêm giờ

Ví dụ nếu đơn giá sản phẩm là 2.000 đồng/ chiếc, số lượng sản phẩm làm ra trong giờ làm thêm là 50 chiếc thì tiền lương làm thêm giờ được tính: 2.000 x 50 x 150% = 150.000 đồng

+ Cách tính lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần

cách tính lương làm thêm giờ

+ Cách tính lương làm thêm giờ vào ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

cách tính lương làm thêm giờ

- Cách tính lương làm thêm giờ với NLĐ làm ca đêm

Cách tính lương theo sản phẩm với lao động làm việc vào ca đêm:

cách tính lương làm thêm giờ

Ví dụ: với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường là 2.000 đồng/ chiếc thì tiền lương sản phẩm với lao động làm việc vào ca đêm được tính như sau: 2.000 + 2.000 x 30% x 150 = 390.000 đồng

+ Cách tính lương làm thêm giờ cho ca đêm vào ngày làm việc bình thường

♦ Với trường hợp chưa làm thêm ban ngày:

cách tính lương làm thêm giờ

♦ Với trường hợp đã làm thêm ban ngày:

cách tính lương làm thêm giờ

+ Cách tính lương làm thêm giờ cho ca đêm vào ngày nghỉ hàng tuần

cách tính lương làm thêm giờ

+ Cách tính lương làm thêm giờ cho ca đêm vào ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

cách tính lương làm thêm giờ


Trên đây là cách tính lương làm thêm giờ - hy vọng sẽ hữu ích với công việc của nhân viên kế toán tiền lương, nhân sự và người lao động cũng cần biết để kiểm chứng mức lương mình nhận được.

Ms. Việc dễ làm