Cách tính lương hưu mới nhất và 3 vấn đề người lao động cần biết

 

Lương hưu là một trong những chế độ người lao động sẽ được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội. Nếu bạn chưa nắm rõ về cách tính lương hưu mới nhất thì cùng Grabviec.vn tìm hiểu nhé!

 

cách tính lương hưu

Lương hưu hiện nay được tính như thế nào?

 

► Công thức tính lương hưu hiện nay

 

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, để xác định mức lương hưu hàng tháng người lao động được nhận sẽ tính theo công thức sau:

cách tính lương hưu


► Cách tính lương hưu với trường hợp người lao động đủ tuổi quy định

 

Với công thức trên đây, để tính chính xác mức lương hưu hàng tháng – cần xác định đúng 2 yếu tố là tỷ lệ hưởng và mức bình quân tiền lương/ thu nhập tháng đóng BHXH.

- Cách xác định mức bình quân tiền lương/ thu nhập đóng BHXH

 

NLĐ làm việc hưởng lương Nhà nước

Mức bq tiền lương = Tổng tiền lương NLĐ đóng T năm trước khi nghỉ việc / (T x 12 tháng)

 => Cách xác định T: ảnh bên dưới

NLĐ làm việc hưởng lương theo quy định doanh nghiệp

Mức bq tiền lương = Tổng tiền lương làm căn cứ đóng BHXH / tổng số tháng tham gia BHXH

NLĐ có thời gian làm việc cả trong và ngoài Nhà nước

Mức bq tiền lương = (Tổng tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH do nhà nước quy định + Tổng tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo doanh nghiệp quy định) / Tổng số tháng tham gia BHXH

 

cách tính lương hưu

Bảng xác định T năm làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương đóng BHXH

- Cách xác định tỷ lệ hưởng và tính lương hưu hàng tháng

 

Khi đến tuổi về hưu theo quy định pháp luật hiện hành, người lao động sẽ được hưởng chế độ hưu trí. Về cách xác định tỷ lệ hưởng và tính lương hưu – giữa lao động và lao động nữ sẽ có một số điểm khác biệt:

+ Với lao động nam:

 

Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2020

Hưởng 45% tương đương với 18 năm đóng BHXH + tiếp theo mỗi năm tính thêm 2%

=>Tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 18 năm)

x 2%

Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021

Hưởng 45% tương đương với 19 năm đóng BHXH + tiếp theo mỗi năm tính thêm 2%

=>Tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 19 năm)

x 2%

Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2022 trở đi

Hưởng 45% tương đương với 20 năm đóng BHXH + tiếp theo mỗi năm tính thêm 2%

=>Tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 20 năm)

x 2%

 

Ví dụ, ông A đến tháng 6/2020 đủ tuổi nghỉ hưu và có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội:

• Xác định tỷ lệ hưởng: 45% + (25 năm – 18 năm) x 2% =59%

• Mức bình quân tiền lương là 6.000.000 đồng

• Như vậy, lương hưu hàng tháng = 59% x 6.000.000 = 3.540.000 đồng

+ Với lao động nữ:

Từ ngày 1/1/2018 – tỷ lệ phần trăm tính thêm mỗi năm cho lao động nữ bị giảm từ 3% xuống 2% nên khiến họ chịu thiệt thòi hơn so với người đã nghỉ hưu trước đó. Cho nên Chính phủ đã bổ sung thêm mức điều chỉnh lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 đến năm 2021, cụ thể như sau:

cách tính lương hưu

Do vậy:

cách tính lương hưu

 

Ví dụ, bà B nghỉ hưu vào tháng 3/2020 – tính đến thời điểm này có 24 năm tham gia bảo hiểm xã hội (hưởng tỷ lệ điều chỉnh 5,71%):

• Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% + (24 năm – 15 năm) x 2% = 63%

• Mức bình quân tiền lương xác định là: 6.000.000 đồng

• Mức lương hưu hàng tháng = 63% x 6.000.000 = 3.780.000 đồng

• Khi đó, mức lương hưu sau điều chỉnh được hưởng là = 3.780.000 + (3.780.000 x 5,71%) = 3.995.838 đồng


► Cách tính lương hưu với trường hợp người lao động nghỉ trước tuổi quy định

 

- Điều kiện NLĐ được nghỉ hưu trước tuổi

 

Bắt đầu từ ngày 01/01/2020, NLĐ được nghỉ hưu trước tuổi phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội

+ Nam đủ 55 tuổi – nữ đủ 50 tuổi, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

+ Nam đủ 50 tuổi – nữ đủ 45 tuổi, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% và có đủ 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

 

- Cách tính lương hưu khi NLĐ nghỉ hưu trước tuổi

 

Với cách tính lương hưu trong trường hợp người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ trừ đi 2% tỷ lệ lương hưu. Nếu tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì tỷ lệ giảm là 1%.

Ví dụ ông C bị suy giảm khả năng lao động 65%, bắt đầu nghỉ việc hưởng lương hưu vào tháng 10/2020 khi đủ 55 tuổi, tính đến thời điểm nghỉ có 30 năm đóng BHXH:

+ Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% + (30 năm – 18 năm) x 2% = 69%

+ Do nghỉ hưu trước tuổi quy định 5 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu của ông C giảm còn: 69% - (5 năm x 2%) = 59%

+ Mức bình quân tiền lương đóng BHXH là 7.000.000 đồng

+ Vậy mức lương hưu hàng tháng là: 59% x 7.000.000 đồng = 4.130.000 đồng


Grabviec.vn vừa thông tin đến bạn cách tính lương hưu mới nhất theo quy định hiện hành. Người lao động nên nắm vững các quy định liên quan đến chế độ hưu trí để biết bảo vệ quyền lợi của mình.

Ms. Việc dễ làm