Biên bản làm việc là gì? 5 Điều cần biết về mẫu biên bản làm việc được dùng nhiều nhất

 

Mặc dù được nghe đến và sử dụng rất nhiều nhưng để giải thích cụ thể “biên bản làm việc là gì” là điều không phải ai cũng trả lời được. Nếu bạn vẫn hơi mập mờ thì cùng Grabviec.vn tìm hiểu nhé!

 

mẫu biên bản làm việc

Theo bạn, biên bản làm việc là gì?

► Biên bản làm việc là gì?

 

Biên bản làm việc là văn bản ghi chép lại nội dung chính của một cuộc họp bàn, buổi làm việc, trao đổi, giải quyết vấn đề… giữa hai hay nhiều người với nhau. Mẫu biên bản này dùng làm căn cứ chứng minh cho sự việc đã diễn ra nhưng không có hiệu lực pháp lý.


► Mẫu biên bản làm việc được sử dụng trong những trường hợp nào?

 

Trên thực tế, mẫu biên bản làm việc được sử dụng cho nhiều ngữ cảnh khác nhau trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:

- Buổi làm việc - họp bàn giữa 2 đối tác kinh doanh

- Buổi làm việc giữa Ban quản lý doanh nghiệp và đại diện/ tập thể người lao động

- Buổi trao đổi công việc giữa cán bộ các bộ phận trong cơ quan quản lý nhà nước

- Buổi làm việc giữa đại diện cơ quan nhà nước và người dân có liên quan

- Buổi làm việc giữa Ban giám hiệu nhà trường và đại diện phụ huynh học sinh...

 

mẫu biên bản làm việc

Mẫu biên bản làm việc thường được sử dụng trong buổi họp bàn giữa 2 đối tác kinh doanh


► Nội dung chính của mẫu biên bản làm việc

 Với mẫu biên bản được dùng nhiều nhất hiện nay, nội dung chính gồm:

- Thời gian, địa điểm ghi lại sự việc

- Thành phần tham dự

- Nội dung làm việc

- Thời gian kết thúc buổi làm việc

- Thông tin về số trang, số bản

- Chữ ký của các bên

⇒⇒ Bạn có thể xem chi tiết và download mẫu biên bản làm việc: Tại đây


► Hướng dẫn cách ghi mẫu biên bản làm việc

 

Về cách ghi mẫu biên bản làm việc, tại:

- Mục (1): Về việc… => cần ghi ngắn gọn, nêu bật được chủ đề chính của buổi làm việc. Ví dụ: Về việc tài trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho NLĐ thu thập thấp, Về việc thay đổi cách tính tiền lương cho NLĐ…

- Mục (2): ghi thông tin họ tên, chức vụ, bộ phận của thành phần tham gia buổi làm việc.

- Mục (3): với nội dung làm việc, cần trình bày nội dung thỏa thuận theo trình tự diễn biến thời gian buổi làm việc. Đặc biệt, những ý quan trọng phải trình bày rõ ràng, dễ hiểu và không thể thiếu phương án chốt lại được các bên thống nhất thực hiện.

- Mục (4): biên bản làm việc có giá trị phải thể hiện đầy đủ chữ ký của các bên tham gia, trường hợp có bên không đồng ý ký thì người lập biên bản cũng cần nêu rõ lý do tại phần ký tên trong biên bản làm việc.

 

mẫu biên bản làm việc

Biên bản làm việc phải có chữ ký của các bên tham gia


 Yêu cầu đối với biên bản làm việc

 

- Các số liệu, sự kiện, sự việc trình bày trong biên bản làm việc phải cụ thể, chính xác: nêu rõ thời gian, thời điểm thực hiện thỏa thuận...

- Nội dung biên bản trình bày mạch lạc, rõ ràng, có trọng điểm theo trình tự diễn biến của buổi làm việc.

- Ngôn ngữ sử dụng phải dễ hiểu, súc tích, ngắn gọn.

- Người lập biên bản phải ghi phép thông tin khách quan, trung thực, không đánh giá chủ quan hay đưa cảm xúc cá nhân vào biên bản. 

- Phải có chữ ký của người đại diện mỗi bên hoặc từng người tham gia buổi làm việc - để có căn cứ ràng buộc trách nhiệm giữa các bên.

- Tuân thủ các nguyên tắc về nội dung và hình thức của mẫu biên bản làm việc.

- Vào cuối buổi làm việc, người chịu trách nhiệm lập sẽ đọc biên bản làm việc lên để mọi người tham gia cùng nghe và xác nhận lại thông tin. 


Với những thông tin liên quan đến mẫu biên bản làm việc được chia sẻ trên đây, mong rằng đã giúp bạn cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích...

Ms. Việc dễ làm