Mức lương: Từ 0 - đến 0 VNĐ

Hình thức: Ca chiều

Địa chỉ: CN6, khu Công nghiệp Phúc Yên, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Loại hình công việc: Lao động có nghề

Hạn tuyển: 30-04-2019

Liên hệ ứng tuyển
Nhấn để hiển thị số điện thoại
Liên hệ ứng tuyển
02113535204 Phòng nhân sự

Tìm nguồn hàng nước ngoài và đàm phán ký kết hợp đồng Giao dịch, đàm phán với đối tác để phát triển sản phẩm mới, ký kết hợp đồng + Xây dựng phương án nhập khẩu và soạn thảo hiệp nghị, hợp đồng ngoại thương + Theo dõi và tập hợp hồ sơ để nhận hàng + Giải quyết tất cả những phát sinh trong toàn bộ quá trình xuất và nhập hàng cho đến khi hàng về đến kho + Soạn thảo các công văn/điện thư giao dịch với đối tác nước ngoài bằng tiếng Anh. + Phiên dịch (tiếng Anh) tại các cuộc họp, hội thảo, hội nghị với đối tác nước ngoài hoặc trong các chuyến đi công tác nước ngoài. + Biên dịch/biên dịch tài liệu tiếng Anh + Hợp tác phong Marketing làm sự kiện. Phối hợp với các phòng ban và đối tác trong suốt quá trình nhập hàng Thực hiện công tác đối ngoại khác Thực hiện các công việc được giao khác của trưởng bộ phận. Tìm nguồn hàng nước ngoài và đàm phán ký kết hợp đồng Giao dịch, đàm phán với đối tác để phát triển sản phẩm mới, ký kết hợp đồng + Xây dựng phương án nhập khẩu và soạn thảo hiệp nghị, hợp đồng ngoại thương + Theo dõi và tập hợp hồ sơ để nhận hàng + Giải quyết tất cả những phát sinh trong toàn bộ quá trình xuất và nhập hàng cho đến khi hàng về đến kho + Soạn thảo các công văn/điện thư giao dịch với đối tác nước ngoài bằng tiếng Anh. + Phiên dịch (tiếng Anh) tại các cuộc họp, hội thảo, hội nghị với đối tác nước ngoài hoặc trong các chuyến đi công tác nước ngoài. + Biên dịch/biên dịch tài liệu tiếng Anh + Hợp tác phong Marketing làm sự kiện. Phối hợp với các phòng ban và đối tác trong suốt quá trình nhập hàng Thực hiện công tác đối ngoại khác Thực hiện các công việc được giao khác của trưởng bộ phận.