Mức lương: Từ 0 - đến 0 VNĐ

Hình thức: Ca chiều

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Đô - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Long An

Loại hình công việc: Lao động có nghề

Hạn tuyển: 08-06-2019

Liên hệ ứng tuyển
Nhấn để hiển thị số điện thoại
Liên hệ ứng tuyển
0904.451.201 Ms Ngân

1. Công tác tuyển dụng: - Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng nhân sự từ các phòng ban, bộ phận trong nhà máy. - Phối hợp với các nhân viên trong bộ phận nhân sự, lên kế hoạch tuyển dụng, lựa chọn các hình thức đăng tuyển hiệu quả nhất và trình cấp trên phê duyệt. - Thực hiện việc đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ những ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng. - Phối hợp với các Trưởng bộ phận tổ chức việc phỏng vấn, lựa chọn những ứng viên đạt yêu cầu. - Gọi điện thoại hoặc gửi mail thông báo đến những ứng viên đã trúng tuyển. 2. Công tác đào tạo - Định kỳ tổng hợp các nhu cầu đào tạo lao động từ các bộ phận trong nhà máy. - Lập kế hoạch đào tạo phù hợp đối với từng đối tượng lao động và trình cấp trên phê duyệt. - Triển khai thựuc hiện kế hoạch đào tạo và theo dõi quá trình thực hiện. - Tổng hợp và lập báo cáo đánh giá kết quả đào tạo trình cấp trên. 3. Công tác tình lương: - Hàng tháng, tổng hợp ngày công, tình lương, thưởng, các khoản phụ cấp khác cho người lao động và chuyển bộ phận kế toán kiểm tra. - Cập nhật các thay đổi về việc nâng/ hạ lương cho người lao động. - Căn cứ vào thị trường lao động, các điều kiện thực tế, đưa ra các phương án điều chỉnh mức lương, thưởng và chế độ đãi ngộ xứng đáng với người lao động và trình cấp trên xem xét. - Hỗ trợ các trưởng bộ phận lập kế hoạch tiền lương hàng năm. 4. Công tác BHXH: - Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục cần thiết liên hệ với các cơ quan bảo hiểm liên quan để người lao động được tham gia khi đủ điều kiện và hưởng các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảm hiểm thất nghiệp theo quy định. - Thực hiện việc cập nhật các số liệu về tăng giảm BHYT, BHXH, BHTN vào hệ thống quản lý và đối chiếu với cơ quan liên quan. 5. Quản lý, cập nhật hồ sơ nhân sự của nhà máy: - Tham gia các bộ phận liên quan xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của người lao động - Tham gia hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận trong nhà máy thực hiện việc đánh giá theo đúng kế hoạch. - Định kỳ lập các báo cáo về tình hình biến động nhân sự hoặc những biến động nhân sự bất thường. - Cập nhật, lưu trữ hồ sơ của người lao động theo quy định của nhà máy 6. Thực hiện các công việc khác: - Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại liên quan về lương, thưởng, mức trợ cấp, chế độ đãi ngộ, cho người lao động. - Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của Trưởng bộ phận. Trung thực, nhanh nhẹn và nhiệt tình Có khả năng sử dụng thành thạo excel Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên.